หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> พญ.ญาดา ทองอยู่

ชื่อ - สกุล พญ.ญาดา ทองอยู่
แผนก สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ความเชี่ยวชาญ สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตรบัญฑิต

สาขา สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
อนุสาขา เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ 

เวลาออกตรวจ

แผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 2  ตึกใหม่

Out-Patient Department 2nd floor Premier Building

วันอาทิตย์ Sunday 12.00 - 17.00