หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.เมษา ศรีสุพรรณ

ชื่อ - สกุล นพ.เมษา ศรีสุพรรณ
แผนก เวชปฏิบัติทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ เวชปฏิบัติทั่วไป
ภาษา อังกฤษ,ไทย
การศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์ Monday      8.00 -12.00 

วันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี Tuesday, Wednesday, Thursday  12.00-17.00

 

ห้องตรวจบัตรทอง  Universal Coverage Scheme examination room

วันจันทร์ Monday   12.00-17.00

วันพุธ,ศุกร์   Wednesday, Friday  08.00 -12.00

 

ห้องตรวจประกันสังคม Social security examination room

วันอังคาร Tuesday   8.00 -12.00 

 

แผนกฉุกเฉิน Emergency Department  

วันอังคาร,พุธ,พฤหัสบดี Tuesday, Wednesday, Thursday 17.00 - 20.00 

วันอาทิตย์ Sunday   08.00- 20.00

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ Health examination center

วันพฤหัสบดี,เสาร์ 

Thursday, Saturday  08.00-12.00