หน้าแรก >> ทีมแพทย์รักษา >> นพ.วิชัย ศรีประทักษ์

ชื่อ - สกุล นพ.วิชัย ศรีประทักษ์
แผนก เวชศาสตร์ครอบครัว
ความเชี่ยวชาญ เวชศาสตร์ครอบครัว
ภาษา ไทย,อังกฤษ,จีน
การศึกษา

แพทยศาสตร์ บัณฑิต

สาขา เวชศาสตร์ครอบครัว

เวลาออกตรวจ

ผู้ป่วยนอกทั่วไป Out-Patient Department 

วันจันทร์  Monday 8.00-12.00

วันพฤหัสบดี  Thursday 12.00 - 17.00