หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> เทคโนโลยีทางการแพทย์

เทคโนโลยีทางการแพทย์ คือ การใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านการแพทย์ให้กับผู้ป่วย
ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยโรค การรักษาการติดตามอาการ ไปจนถึงการประเมินภาวะสุขภาพ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ รพ.เชียงใหม่ใกล้หมอ

8.png (172 KB)

 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องถ่ายภาพรังสีทั่วไประบบดิจิตอล (Digital X-rays)
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography)
 • เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอล (Digital Mammography)
 • เครื่องตรวจมวลกระดูก (Bone densitometer)
 • เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonography )
 • เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Portable X-rays)
 • เครื่องตรวจพิเศษทางรังสีและถ่ายภาพรังสีวินิจฉัยระบบดิจิตอล(Fluoroscopy with Digital X-rays)
 • เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiography)
 • เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation monitor)
 • เครื่องติดตามสัญญาณชีพชนิดข้างเตียง (Bedside monitor)
 • เครื่องช่วยหายใจ แบบควบคุมด้วยปริมาตร (Volume control)
 • เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ (Infusion pump)
 • เครื่องตรวจกล่องเสียงและหลอดลมส่วนต้น (Fiberoptic Laryngoscope)
 • เครื่องส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน (Esophago-gastro-duodenoscope)
 • เครื่องสลายนิ่วด้วยคลื่นกระแทก (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
 • เครื่องส่องกล้องโพรงมดลูก (Hysteroscope)
 • เครื่องส่องกล้องคล้องนิ่วในท่อไต (Ureteroscope)
 • เครื่องเลเซอร์รักษาริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น และกำจัดขน (YAG LASER)
 • เครื่องดึงหลัง คอ (Traction unit)