หน้าแรก >> เกี่ยวกับเรา >> การรับรองคุณภาพ

มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล Hospital Accreditation (HA) Of Thailand

 

  • ได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 1 สู่ HA จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลปี 2550 และได้รับกิตติกรรมประกาศบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปี 2553 และปัจจุบัน
  • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ผ่านการรับรองมาตรฐาน คุณภาพโรงพยาบาล และการบริการสุขภาพขั้น 3 (Hospital Accreditation)

HA-3.jpg (1.11 MB)


ห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19

 

  • สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ผ่านการตรวจมาตรฐานรับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถทําแล็บตรวจโควิด-19 ได้เองไม่ต้องส่งต่อไปตรวจที่อื่น ทําให้รู้ผลไว ภายใน 24 ชั่วโมง เท่านั้น 

80. ใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการ ISO 15189-2012.jpg (2.31 MB)80. ใบรับรองความสามารถห้องปฎิบัติการ ISO 15189-2012 แ-2.jpg (2.39 MB)

มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ในการประเมินคุณภาพ การตรวจวิเคราะห์ประจำปี 2560

 

2560.jpg (692 KB)


มาตรฐานคุณภาพระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บริษัท United Registrar of Systems Ltd. (URS)

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพทั้งระบบ ISO 9001 : 2000 จาก บ.URS ปี พ.ศ. 2547 และได้อัพเกรดเป็น ISO 9001 : 2008 ปี พ.ศ. 2553

มาตรฐาน ISO 15189 : 2007

  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO 15189 และประเภท ห้องปฏิบัติการตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO 15189 : 2007 และข้อกำหนด เงื่อนไขการรับรองความสามารถ 32 รายงาน จาก สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่ 2551 และผ่านการรับรองครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พ.ศ. 2553 และได้รับการต่ออายุใบรับรองจนถึงปัจจุบัน
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ห้องปฏิบัติการความร่วมมือการทดสอบทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ประเภท ISO 15189 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
  • ได้รับประกาศเกียรติคุณ ความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข ประจำปี 2556 ระดับเงิน ประเภท ISO 15189 จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

E-CLAIM AWARDS 2018 ดีเด่น อับดับ 3 

รางวัลการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นประเภทการบันทึกข้อมูลมากกว่า 2 พันข้อมูล

E-cl2562.jpg (304 KB)


โรงพยาบาลที่มีคุณธรรมธรรมาภิบาลสูง ปี 2563 Good Governance Hospital

 

5456161.jpg (1.15 MB)


โรงพยาบาลที่มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3

 

แรงงาน2562.jpg (402 KB)


กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคที่ส่งมอบเกียรติบัตรไว้เพื่อเเสดงว่าทางโรงพยาบาลได้เข้าร่วมพัฒนาสถานประกอบการโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

 

1-7-2563.jpg (462 KB)