หน้าแรก >> อัตราค่าห้อง

Jan
17
อัตราค่าห้อง

 

อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอตึกพรีเมียร์
ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ราคารวม
1 ห้องสูท 2,500 100 2,600
2 ห้องวีไอพี 2,350 100 2,450
3 ห้องเดี่ยว 1,900 100 2,000
4 ห้องคู่ 1,600 100 1,700
5 ห้องไอซียู 3,000 200 3,200

 

อัตราค่าห้องพัก โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ ตึกเก่า
ลำดับ ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าบริการโรงพยาบาล ราคารวม
1 ห้องสูท 2,300 100 2,400
2 ห้องดูลักซ์ 2,100 100 2,200
3 ห้องวีไอพี  1,900 100 2,000
4 ห้องเดี่ยว  1,500 100 1,600
5 ห้องคู่ 1,200 100 1,300
6 ห้องสามัญ 600 100 700

หมายเหตุ

1. ค่าห้องคิดบริการครบรอบ 24 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน และผ่อนผันให้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

2. ค่าอาหารผู้ป่วย ปกติทางโรงพยาบาลจัดให้มือละ 150 บาท คิดจำนวนมือตามจริง 

3. ค่าบริการพยาบาลวันละ 650 บาท (ผู้ป่วยทั่วไป), 1,500 บาท(ผู้ป่วยหนัก/ICU) และ2,300 บาท (ประกันต่างประเทศหรือชาวต่างชาติ)

4.ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม,บัตรทอง ได้สิทธินอนในห้องสามัญ หากประสงค์จะนอนห้องพิเศษ จะมีค่าใช้จ่ายดั่งนี้

  สิทธิประกันสังคม สิทธิบัตรทอง
ห้องเดี่ยว(ตึกพรีเมียร์) 1,400 บาท/วัน 1,500 บาท/วัน
ห้องคู่(ตึกพรีเมียร์) 1,100 บาท/วัน 1,200 บาท/วัน
ห้องเดี่ยว (ตึกเก่า) 1,000 บาท/วัน 1,200 บาท/วัน


5. ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสังคม หรือสิทธิบัตรทอง ร่วมกับแฟกซ์เคลมบริษัทประกัน ไม่ต้องชำระส่วนต่างค่าห้องกรณีซื้อค่าห้อง เท่ากับสิทธิหลัก แต่ถ้าซื้อค่าห้องที่สูงกว่าราคาสิทธิหลัก คนไข้ต้องร่วมจ่าย