ติดต่อเรา (Contact us)

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
158 หมู่ 10 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร.053-200002 / 053-272788
แฟกซ์ 053-200002 Ext.700
ชื่อ-สกุลผู้ติดต่อ :
โทรศัพท์ :
Email :
หัวข้อ :
ข้อความ :
ท่านรู้จักเว็บไซต์ของเราจาก : Search Engine
เว็บไซต์อื่น ๆ
กระดานข่าว
สารบัญเว็บไซต์ต่าง ๆ
ทราบจากเพื่อนหรือมีคนแนะนำ
สื่อธารณะอื่น ๆ เช่น สิ่งพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ
อื่น ๆ (โปรดระบุ)

รับดูแลเด็กเล็ก อายุ 3 เดือน ถึง 4 ปี